« voltar

GARANTÍAS

(C.E. 1ª)

Opción A: Os gastos necesarios para a reforestación e para a recuperación da masa forestal causada por Incendio e por Danos Excepcionais de Inundación.

 • Chuvia Torrencial (en adiante Inundación).

Opción B: danos causados sobre a cortiza de reproducción polos riscos de incendio e inundación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

(C.E. 3ª)

A. Parcelas forestadas sobre terras agrícolas en toda España.

B. Parcelas con sobreiras situadas en toda España sempre que a sobreira represente máis do 20% das árbores daa parcela

MASAS e PRODUCCIÓNS FORESTAIS ASEGURABLES

(C.E. 4ª)

Masas forestales asegurables:

Masas forestales de todas as especies arbóreas e arbustivas

Grupos de especies:

 • Masa pura de Arbóreas Resinosas
 • Masa pura de Arbóreas Frondosas
 • Mezclas de Arbóreas Resinosas e Frondosas (a porcentaxe dunha das especies no ten que ser maior do 80%)
 • Masa de Arbustivas
 • Produccións forestais asegurables
 • Produccións de cortiza de reprodución das sobreiras

Non son asegurables

 • Parcelas que a súa superficie forestada sexa inferior a 0,25 hectáreas
 • Parcelas que teñan iniciado expediente de anulación de axudas para a forestación
 • Parcelas de sobreiras nas que non se fixera o descortizado nos úlitmos 15 anos
 • A produción de cortiza “bornizo”
 • A producción de cortiza de parcelas sobre as que se fixera o descortizado no verán anterior

PERIODO DE SUSCRICIÓN

(C.E. 6ª)

Inicio: 01/03/08

Remate:  31/05/08

PERIODO DE GARANTÍA

(C.E. 5ª)

Inicio: Coa toma de efecto, rematado o período de carencia.

Remate: 1 ano ou no momento no que se faga o descortizado.

PERIODO DE CARENCIA

(C.E. 7ª)

6 días completos desde a entrada en vigor do seguro menos para os que contrataron na campaña anterior que non ten carencia..

PREZOS

(C.E. 10ª)

Entre 0,05 e 1,60 €/m2., dependendo da especie.

CAPITAL ASEGURADO

(C.E. 11ª)

Todos os Riscos: 100% do valor da produción.

SINISTRO INDEMNIZABLE

(C.E. 14ª)

Incendio: Danos superiores a 0,25 has. e gastos superiores a 50 € por ha. afectada.

Inundación: Danos superiores ao 20% da parcela.

FRANQUICIA

(C.E. 16ª)

Incendio: 10%

Inundación: 20%

LIMITE  MÁXIMO GASTOS  RECUPERACIÓN

(C.E. 13ª)

Non poderán superar o 50% do capital asegurado.

DESCONTOS

4% por Contratación Colectiva.

Todos os asegurados xestionados a través de SeguroForestal Galicia acóllense directamente a este desconto por contratación colectiva.

SUBVENCIÓNS

Base: 18%

Adicional por Contratación Colectiva: 5%

Todos os asegurados xestionados a través de SeguroForestal Galicia acóllense directamente a esta subvención por contratación colectiva

Adicional segundo características do Asegurado: 14% (por Agricultor Profesional/Titular Explotación Prioritaria/Organización de Productores / Agricultor Xove/ Contrato Territorial de Zona Rural ) e 16 %( por Agricultora Xove)

Adicional por renovación de contrato: 6% (para os que contrataron no Plan 2007)

9% (para os que contrataron no 2006 e 2007) Subvención Unica por Entidades Asociativas: 46% "Entidades Asociativas" de agricultores, gandeiros, acuicultores e propietarios   forestais.

Subvención non aplicable: organismos públicos e grandes empresas.

Modulación: Enesa aplica unha modulación en función da contía total das subvencións percibidas no exercicio 2006. Non se verán afectados pola devandita modulación agricultores o ganadeiros que teñan a súas producións en Canarias, Agricultores Xoves que perciban subvención por iso, Entidades Asociativas, Organizaciones de Productores

Descargar folleto oficial